Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane w 2006 roku

Gmina Trzcianne uzyskała dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na realizacje dwóch projektów:

SPO

1. "Modernizacja i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem”.

Zgodnie z § 1 Aneksu Nr 1/06 do umowy o dofinansowanie projektu Nr 61412-UM5000024/05 z dnia 24 listopada 2005 r. zawartego w dniu 9 lutego 2006 r. między Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Trzcianne dofinansowanie na realizację tego zadania wynosi kwotę 132 715 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące siedemset piętnaście złotych).

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUDBAU” Edward Bajkowski, ul. Aleja Wojska Polskiego 39, 19-101 Mońki.
Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 lutego 2006 roku. Zakończenie i przekazanie do użytku nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2006 roku.

2. "Zagospodarowanie terenu zieleni urządzeniowej w pasie drogi publicznej – skwerku w Trzciannem”.

Zgodnie z umową Nr 61412-UM5000025/05 o dofinansowanie projektu zawartą w dniu 24 listopada 2005 r. między Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Trzcianne dofinansowanie na realizację tego zadania wynosi kwotę 291 150 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt).

Wykonawca: Firma „RAMIS” Wiesław Miarnowski, ul. Grota Roweckiego 38, 15 – 174 Białystok.
Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 10 marca 2006 roku. Zakończenie i przekazanie do użytku nastąpi w terminie do dnia 29 września 2006 roku.
Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 05 listopada 2006r.

Inwestycje realizowane w 2005 roku

UEZPORRProjekt współfinansowany w 75% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 25% ze środków budżetu państwa.

Gmina Trzcianne uzyskała dofinansowanie ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Laskowcu wraz siecią wodociągową”.

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było konsorcjum składajace się z: Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych "BUDOKAN" Łosiewicz i wspólnicy sj., z siedzibą przy ulicy Magazynowej 9, 19-203 Grajewo - Lidera konsorcjum i partnera - Przedsiębiorstwa Wodociągi Wiejskie Sp. z.o.o. w Łomży, z siedzibą przy ulicy Poznańskiej 141b, 18-400 Łomża.