Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Trzcianne

OSO.0002.4.2017

MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 1 czerwca 2017 roku na godz. 13.00 XXV Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
  2. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
  3. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2017 r.
  4. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1845B Mroczki – Boguszki – Milewo – dr Nr 1363.
  5. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianne.
  6. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Trzcianne na lata 2017 – 2020.
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział
w sesji.

Do pobrania:

Projekty uchwał