Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 25 kwietnia 2017r.

Wójt Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.3.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„Remont ulicy Składowej w Trzciannem i drogi Trzcianne - Wyszowate”

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

160 000,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz
ul. Ciołkowskiego 24
15-545 Białystok

211 130,55 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

2.

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

245 298,79 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe
„UNIDROG” Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 4
19-203 Grajewo

158 856,96 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski