Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Trzcianne

OSO.0002.5.2016                                  

           

                                                                                    MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 25 listopada 2016 roku na godz. 10.00 XIX Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji XVII i XVIII.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcianne, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  2. zarządzenia wyborów uzupełniających do organów sołectwa.
  3. uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzcianne na lata 2016-2022”
  4. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  5. ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  7. uchylenia uchwały Nr XVIII/13/16 Rady Gminy Trzcianne z dnia 6 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1841B dr woj. Nr 671 – Krypno Wielkie – Długołęka – Stare Bajki – Wyszowate – Nowa Wieś – Trzcianne – Kulesze – Downary – dr kraj. Nr 65 na odcinku Szorce – Krynice w km 0+000 do 0+400m”.
  8. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2016 r.
 6. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:
Projekty uchwał