Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

Wójt Gminy Trzcianne informuje, że planuje się przeznaczyć do sprzedaży przenośne urządzenie do magazynowania oleju napędowego produkcji SWIMER Łukasz Otręba z.s. w Toruniu, rok produkcji 2013, pojemności 2635 l. stanowiące własność Gminy Trzcianne, stan techniczny urządzenia bardzo dobry i zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na kupno przenośnego urządzenia do magazynowania oleju napędowego produkcji SWIMER Łukasz Otręba z.s. w Toruniu.

Cena wywoławcza urządzenia wynosi 7 121,40 zł. /słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 40/100/.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzciannem pok. 21. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium. Osoba która zaproponuje najkorzystniejszą cenę, zostanie nabywcą przenośnego urządzenia do magazynowania oleju napędowego produkcji SWIMER Łukasz Otręba z.s. w Toruniu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 712,14 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Nr 12808500050390028620000030 w BS Mońki O/Trzcianne najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2016 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży urządzenia do magazynowania oleju napędowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najdalej w dniu 29 kwietnia 2016r.

Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od odbioru urządzenia do magazynowania oleju napędowego wylicytowanego w przetargu, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez komisję przetargową tj. do dnia 10 maja 2016r. w Urzędzie Gminy Trzcianne do godz. 15:00, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

W takim wypadku zostanie ogłoszony ponowny przetarg.

Urządzenie do magazynowania oleju napędowego można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Bliższych informacji udziela Krzysztof Sulima pod numerem telefonu (85) 738 50 56 w. 26 lub 607 574 252.

Wójt Gminy Trzcianne
Marek Krzysztof Szydłowski