Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy Trzcianne

Or.0002.8.2015

                                  

           

                                                                                              MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE

                                                        

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 29 grudnia 2015 roku na godz. 11.00 XII Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok;
 • przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej na 2016 rok;
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2015-2021;
 • zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2015 rok;
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2016-2021;
 • uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na 2016 rok.

6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

 

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:
Projekty uchwał