Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Trzcianne

Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 26 marca 2015 roku na godz. 10.00 VII Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a). przystąpienia do scalenia gruntów stanowiących własność Gminy Trzcianne położonych na terenie wsi Brzeziny;

  b). wystąpienia Gminy Trzcianne ze Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu „Niemen”;

  c). zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Trzciannem;

  d). zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;

  e). nadania Statutu Zespołowi Szkół w Trzciannem;

  f). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2015-2021

g). zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2015 rok;

h). utworzenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 1. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.

 2. Wolne wnioski.

 3. Zamknięcie sesji.

Jerzy Wasilewski
Przewodniczący
Rady Gminy Trzcianne

Do pobrania:

Projekty uchwał