Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

Umowy Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-042/14-00 o dofinansowanie Projektu „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła", Nr WND-RPPD.05.02.00-20-042/14 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Trzcianne: Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem - zainstalowanie pomp ciepła
Numer ogłoszenia BZP: 202333 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014

ZW.271.4.2014

Zamawiający:
Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. +48 85 738 50 56,
faks +48 85 738 50 56,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
woj. podlaskie
www.trzcianne.pl

WYKONAWCY

Dotyczy projektu: Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła

Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ

Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne woj. podlaskie, stosownie do treści art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w ogłoszonym w dniu 23.09.2014 r. przetargu nieograniczonym Nr ogłoszenia 202333 - 2014 w Biuletynie Zamówień Publicznych w przedmiocie zamówienia: „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła” w związku z zadanymi w postępowaniu pytaniami udziela stosownych wyjaśnień i odpowiedzi:

Zapytanie I.

W związku z postępowaniem przetargowym „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska” zwracamy się do Zamawiającego o odpowiedź na nasze pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania dotyczą:

Pytanie 1.

Termin wykonania zamówienia ustalony jest do 30.10.2014 roku. Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie tego terminu?

Pytanie 2.

Czy załącznik nr 14 jest integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia i Oferenci powinni zastosować się do jego zawartości? Jak zamawiający zareaguje jeżeli parametry urządzeń proponowanych przez Oferentów nie będą spełniały wymogów zawartych w załączniku 14?

Pytanie 3.

Jak Zamawiający będzie się odnosił do parametrów urządzeń podanych w załączniku 14 w przypadku wymiarów urządzeń? Chodzi o ustalenie dokładności, jaka jest tolerancja? Bo zwracam uwagę, że parametr 1338x1050x330 jest nieosiągalny do spełnienia.

Odpowiedzi na Zapytanie I.

Zamawiający zgodnie ze wskazaniami projektanta, któremu powierzył opisanie przedmiotu zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie I.1.
Ze względu na rozpoczynający się okres grzewczy i podpisaną umowę o dofinansowanie, nie przewiduje się przedłużenia terminu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie I.2.

Załącznik nr. 14 jest specyfikacją techniczną wybranej części projektu instalacji sanitarnych i stanowi opis techniczny przedmiotu zamówienia Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego systemu, równoważnego lub lepszego, zapewniającego założone wymagania i rozwiązania przyjęte w niniejszej dokumentacji. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać komfortu oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i pisemnej akceptacji projektanta.

Zgodnie z SIWZ rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia ustęp 6. punkt 5) Zamawiający dopuszcza stosowanie innych materiałów i technologii pod warunkiem, że są one równoważne w stosunku do przywołanych, tzn. mają parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji projektowej. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że urządzenie, materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku, Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane urządzenie lub materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

Odpowiedź na pytanie I.3.

Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego systemu, równoważnego lub lepszego, zapewniającego założone wymagania i rozwiązania przyjęte w niniejszej dokumentacji. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać komfortu oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i pisemnej akceptacji projektanta.

Zgodnie z SIWZ rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia ustęp 6. punkt 5) Zamawiający dopuszcza stosowanie innych materiałów i technologii pod warunkiem, że są one równoważne w stosunku do przywołanych, tzn. mają parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji projektowej. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że urządzenie, materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku, Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane urządzenie lub materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.