Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

logo pokl

Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne” , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Działania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Dotyczy:Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne
Numer ogłoszenia BZP: 139723 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014

 

Trzcianne, 15 lipca 2014 r.

 

ZW.271.3.2014

 Zamawiający:

 Gmina Trzcianne

 ul. Wojska Polskiego 10                                             tel. +48 85 738 50 56,

 19-104 Trzcianne                                                      faks +48 85 738 50 56,

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 woj. podlaskie                                                           www.trzcianne.pl

 

OGŁOSZENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30.06. 2014 r.pod nr 139723-2014.

 

Zamawiający: Gmina Trzcianne,

działając na podstawie art. 92 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, zmiany poz.984, poz. 1047) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne” w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie wskazane na wstępie)  jako najkorzystniejsza oferta wybrana została oferta:

 

Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Szkół
„CEZAS” sp. z o.o.
Aleja Solidarności 15

 

15-751 Białystok
- kwota oferty brutto 175 115,07 PLN

 słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście złotych 07/100

 zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Uzasadnienie:

 Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu.
Oferta uzyskała 100 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

Oferta Nr 1

 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół
„CEZAS” sp. z o.o.
Aleja Solidarności 15
15-751 Białystok

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono oferty i nie wykluczono Wykonawcy.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp będzie zawarta po dniu 21 lipca 2014r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, zmiany poz.984, poz. 1047) w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej.

 

Szczegółowe informacje zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wójt Gminy Trzcianne
Zdzisław Dąbrowski

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego