Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

ZAPROSZENIE NA XXXIV SESJĘ RADY GMINY TRZCIANNE

Or.0002.2.2014

MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE

Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień31 marca 2014 roku na godz. 11.00
XXXVI Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015;

  b) zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2014 rok

  c) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Wójta Gminy Trzcianne;

  d) przyznania w 2014 roku dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Giełczynie na roboty remontowo-budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

  e) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2014 r.

 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.

 7. Wolne wnioski.

 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

 

Roman Klepadło
Przewodniczący Rady
Gminy Trzcianne