Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

WYKAZ  Nr 1/2010
nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Cena

nieruchomości

Forma zbycia

Dodatkowe opłaty

Inne postanowienia

1.

 

 

 

 

 

KW Nr 19070

Nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym  360/2 w ewidencji gruntów wsi Chojnowo.

1,4250 ha

Jest to nieruchomość niezabudowana,  opis użytku – R V – 0,5406 ha i RVI – 0,8844 ha, nieruchomość

położona jest na terenie wsi Chojnowo, gm. Trzcianne, oznaczona jako działka Nr 360/2, o powierzchni 1,4250 ha.

Niniejsza nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym do użytkowania rolniczego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24707,00 zł.

Słownie: /dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedem złotych 00/100/. Do ceny uzyskanej w   wyniku licytacji należy doliczyć 22% podatku VAT.

Przetarg ustny nieograniczony.

Opłata za wykonanie operatu wyceny nieruchomości – 488 zł.

Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego.

Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych, przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu,

2) jest poprzednim właścicielem niniejszej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem  terminu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.