Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Instalacje OZE w Gminie Trzcianne”

plikjpeg

Trzcianne, 23 stycznia 2019 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

 

GKOŚ.271.7.2018

WYKONAWCY

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Trzcianne działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: „Instalacje OZE w Gminie Trzcianne”

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Nr 11

IRON GREEN Sp. z o. o. Zubole 21, 19-104 Trzcianne

Cena oferty brutto wynosi: 1 684 584,57 zł. (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złotych 57/100)

Okres gwarancji – 120 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena: 60%

Okres gwarancji: 40%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

 

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa i adres firmy

Kryterium cena i przyznana ilość punktów

Kryterium okres gwarancji i przyznana ilość punktów

Łączna ilość punktów

1.

JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła

ul. Potokowa 12A/1

80-297 Banino

2 281 095,13 zł

44,31 pkt

120 miesięcy

40 pkt

84,31 pkt

2.

Ekologika Sp. z o.o. ul. Polna 6

21-560 Rzeczyca

2 514 647,23 zł.

40,19 zł.

120 miesięcy

40 pkt

80,19 pkt

3.

SANITO Sp. z o.o. ul. Puławska 476

02-884 Warszawa

1 899 348,03 zł.

53,22 pkt

120 miesięcy

40 pkt

93,22 pkt

4.

Columbus Energy S.A.

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13

31-234 Kraków

2 265 445,26 .

44,62 pkt

120 miesięcy

40 pkt

84,62 pkt

5.

SUNGRANT Sp. z o.o.

ul. Ciesielska 2/23

15-542 Białystok

1 799 388,00 zł.

56,17 pkt

120 miesięcy

40 pkt

96,17 pkt

6.

FALCON ENERGY Sp. z o.o.

ul. Choroszczańska 31/32

15-732 Białystok

1 897 915,44 zł.

53,26 pkt

120 miesięcy

40 pkt

93,26 pkt

7.

RZOŃCA Sp. z o.o.

ul. Żabia 2a

18-400 Łomża

2 057 313,00 zł.

49,13 pkt

120 miesięcy

40 pkt

89,13 pkt

8.

HANDAN Instalacje Sanitarne

Sidoruk i Sidoruk Sp.j.

Stanisławowo 14

15-604 Białystok

1 887 059,78 zł.

53,56 pkt

120 miesięcy

40 pkt

93,56 pkt

9.

DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski

ul. Polna 1E/6

82-500 Kwidzyn

1 887 256,50 zł.

53,56 pkt

84 miesięcy

28 pkt

81,56 pkt

10.

ASH Remigiusz Skowroński

ul. Słowackiego 20A

07-417 Ostrołęka

1 913 100,00 zł.

52,83 pkt

120 miesięcy

40 pkt

92,83 pkt

11.

IRON GREEN Sp. z o. o.

Zubole 21

19-104 Trzcianne

1 684 584,57 zł.

60,00 pkt

120 miesięcy

40 pkt

100 pkt

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone art. 92 ust. 1 pkt 2 – brak.

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania art. 92 ust. 1 pkt 3 – brak.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą art. 94 ust. 1 pkt 1 - po dniu 07.02.2019 r.

 

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski