Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe "Instalacje OZE w Gminie Trzcianne"

Trzcianne, 30 listopada 2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56

REGON: 450669795, NIP: 5461321354

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.trzcianne.pl

WYKONAWCY

 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: GKOŚ.271.7.2018

Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie Dz. Urz. UE z dnia 21 i 22 listopada 2018 r., nr ogłoszenia 2018/S 224-5136676 i 2018/S 225-515871) na wykonanie zadania pn. „Instalacje OZE
w Gminie Trzcianne”

W dniu 26 listopada 2018 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie
w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Izolacja termiczna rur

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie materiału izolacyjnego posiadającego korzystniejsze parametry techniczne (min współczynnik przewodzenia ciepła) niż materiał opisany w projekcie tzn. λ0˚C = 0,031 W/(m*K) natomiast przy 40˚C λ40˚C = 0,035 W/(m*K).

Izolacja o której mowa powyżej wykonana jest z włókniny poliestrowej o grubości 10 mm która zabezpieczona jest dodatkowo folią z filtrem UV chroniącą ją także przed uszkodzeniami mechanicznymi. Maksymalna temperatura medium do +220˚C, w krótkim okresie czasu do + 230˚C. Temperatura powietrza lub otoczenia od -60˚C do +80˚C,
w krótkim czasie do +100˚C. Wartość przepuszczalności pary wodnej 1,47 g/m2/24h, izolacja odporna na kwasy i ługi. Należy zwrócić uwagę, że opisywany powyżej materiał izolacyjny posiada certyfikat klasy reakcji na ogień (NRO nie rozprzestrzeniający ognia) wg EN 13 501-1 BL-s2, d0 który wymagany jest w budownictwie przy stosowaniu izolacji wewnątrz budynków.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający dopuści zastosowanie materiału izolacyjnego posiadającego korzystniejsze parametry techniczne (min współczynnik przewodzenia ciepła) niż materiał opisany w programie funkcjonalno-użytkowym tzn. λ 0 ˚C = 0,031 W/(m*K) natomiast przy 40 ˚C λ 40 ˚C = 0,035 W/(m*K).

Grubość izolacji powinna być zgodna z rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2013 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926) Tabela 1.5.  

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski