Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie BZP nr 561068-N-2018 z dnia 2018-05-21 r.

Gmina Trzcianne: Zakup oleju napędowego ON na potrzeby Gminy Trzcianne w 2018 roku

 

Trzcianne, 4 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne 

GKOŚ.271.5.2018  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:
„Zakup oleju napędowego ON na potrzeby Gminy Trzcianne w 2018 roku”

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

  1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

2 i 3.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup oleju napędowego ON na potrzeby Gminy Trzcianne w 2018 roku” w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 14:00 dnia 04 czerwca 2018 roku nie wpłynęła żadna oferta.

 

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski