Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenia urzędowe

09 październik 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Dotyczy: Ogłoszenie BZP nr 595508-N-2019 z dnia 10.09.2019 r.
Ogłoszenie nr 510215133-N-2019 z dnia 09-10-2019 r.
Gmina Trzcianne: Rozbudowa drogi gminnej Mroczki - Boguszki - Milewo do drogi powiatowej Nr 1363B
09 październik 2019

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

Trzcianne, 9 października 2019 r.

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY TRZCIANNE

 

Wójt Gminy Trzcianne informuje, że planuje się przeznaczyć do dzierżawy
z przeznaczeniem do rolniczego wykorzystania na okres 5 lat nieruchomość rolną niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcianne, wchodzącą w skład mienia komunalnego, położoną na terenie wsi Zucielec gm. Trzcianne oznaczoną numerem geodezyjnym 147/13 posiadającą księgę wieczystą KW Nr LM1G/00019060/9 o powierzchni 6,56 ha stanowiącą grunt orny (opis użytku: R IVa – 1,56 ha, R IVb – 3,37 ha, R V – 1,50 ha, Br RV – 0,13 ha) i zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert pisemnych na dzierżawę w/w nieruchomości w terminie do dnia 24 października 2019 r. do godz. 11:00
z podaniem rocznej stawki czynszu dzierżawnego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2019 r. o godz. 11:15.

Z osobą która złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na dzierżawę w/w gruntów.

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzcianne, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysa wsi Zucielec.

Bliższych informacji udziela Krzysztof Sulima pod numerem telefonu (85) 738 50 56 w. 26.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

04 październik 2019

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

Trzcianne, 4 października 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Trzcianne

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne w dniach od 4 października 2019 r. do 25 października 2019 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Trzcianne, położonych na terenie wsi Szorce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka Nr 847 o pow. 0,77 ha i działka Nr 848 o pow. 2,09 ha

 

Wójt

 

Marek Krzysztof Szydłowski

 

03 październik 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie BZP Nr 595508-N-2019 z dnia 10.09.2019 r.

Gmina Trzcianne: „Rozbudowa drogi gminnej Mroczki – Boguszki – Milewo do drogi powiatowej Nr 1363B”

24 wrzesień 2019

Odpowiedź na zapytania przetargowe

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: GKOŚ.271.4.2019

Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie w BZP z dnia 10 września 2019 r., nr ogłoszenia 595508-N-2019) na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Mroczki – Boguszki – Milewo do drogi powiatowej Nr 1363B”