Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

Ogłoszenia urzędowe

13 październik 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie BZP nr 601841-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.

Gmina Trzcianne: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

 

12 październik 2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie BZP nr 592818-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.

Gmina Trzcianne: Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne - Wyszowate

 

Trzcianne, 12 października 2017 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

 

GKOŚ.271.4.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne - Wyszowate”

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

  1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

2 362 657,00 zł. (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 zamawiający może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

  1. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 8,

18-200 Wysokie Mazowieckie

3 348 232,36 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

2.

UNIBEP S.A.

ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży

ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża

4 720 610,28 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów

3 604 097,61 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

4.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

„UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4,

19-203 Grajewo

2 738 933,43 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

 

Wójt 

Marek Krzysztof Szydłowski

10 październik 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcianne

Trzcianne, 10 października 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Trzcianne

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne
w dniach od 10 października 2017 r. do 31 października 2017 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Trzcianne, położonej na terenie wsi Trzcianne gm. Trzcianne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 239/1 o powierzchni 0,0207 ha.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

09 październik 2017

Informacja Druga Wójta Gminy Trzcianne o sprzedaży autobusu

Trzcianne, 9 października 2017 r.

INFORMACJA DRUGA

WÓJTA GMINY TRZCIANNE

Wójt Gminy Trzcianne informuje po raz drugi, że planuje się przeznaczyć do sprzedaży autobus marki Renault model R 332A 16N, rok produkcji 1996, moc maksymalna silnika 188 kW, pojemność silnika 9834 cm3, rodzaj paliwa – olej napędowy, miejsc siedzących 56, miejsc stojących 26, stanowiący własność Gminy Trzcianne, stan techniczny autobusu odpowiedni do wieku i zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert pisemnych na kupno autobusu do dnia 24 października 2017 r. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy Trzcianne w pokoju nr 18 (sekretariat) z podanie ceny. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2017 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzcianne – pokój nr 21.

Osoba która zaproponuje najkorzystniejszą cenę, zostanie nabywcą autobusu marki Renault model R 332A 16N.

Autobus można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Bliższych informacji udziela Krzysztof Sulima pod numerem telefonu (85) 738 50 56 w. 26 lub 607 574 252.

Wójt Gminy Trzcianne
Marek Krzysztof Szydłowski

 

28 wrzesień 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie BZP nr 581354-N-2017 z dnia 2017-08-31 r.

Gmina Trzcianne: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku usługowego (byłej szkoły) na potrzeby świetlicy wiejskiej o IX kategorii obiektu budowlanego

 

25 wrzesień 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie BZP nr 592818-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.

Gmina Trzcianne: Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne - Wyszowate
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane