Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Rok 2003

Inwestycje zrealizowane w ramach programu SAPARD:

  1. Wybudowano sieć wodociągową i przyłącza domowe kolonistom wsi Niewiarowo – koszt 177.199 zł (wartość przetargowa 166.499,36) w tym: fundusze pomocowe SAPARD 118.215 zł; wkład ludności 25.000 zł; śr. własne gminy 36.984 zł.
  2. Modernizacja drogi gminnej Trzcianne – Wyszowate o dł 5,5 km – koszt 333.039,29 zł. w tym: 97.000 zł śr. własne budżetu i fundusze pomocowe SAPARD 236.039 zł.
  3. Wybudowano 53 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianne – wartość 666.384 (wartość przetargowa 664.310,38 zł.) w tym: fundusze pomocowe SAPARD 486.203 zł; wpłaty ludności 76.051 zł; dotacja z WFOŚiGW 50.000 zł; środki własne budżetu 54.130 zł.

Inne inwestycje:

  1. Wybudowano oczyszczalnie ścieków przy Szkołach Podstawowych w Brzezinach i Starych Bajkach na kwotę 49.926 zł w tym: dotacja z WFOŚiGW 36.360 zł i śr. własne budżetu 13.566 zł.
  2. Opłacono końcowe faktury za rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej w Trzciannem – 331.584 zł śr. własne budżetu.
  3. Rozpoczęto realizacje modernizacji 41 kotłowni węglowych na opalane biomasą w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Trzcianne 145.586 zł w tym: dotacja z NFOŚiGW 90.000 zł i środki pochodzące z nagrody 55.586 zł (nagroda w konkursie Nasza Gmina w Europie 250.000 zł).