Uwaga
  • Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

Urząd Gminy Trzcianne

Terminy przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek w godzinach 730 - 1530

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Trzcianne

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą referat i samodzielne stanowiska pracy:

Stanowiska kierownicze:

WójtMarek Krzysztof Szydłowski
Zastępca WójtaMirosław Paniczko
Skarbnik Gminy jako Kierownik Referatu FinansowegoEwa Kasabuła
Sekretarz Gminy TrzcianneMirosław Paniczko
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu CywilnegoMarta Michniewicz

Referaty:

Referat Finansowy

Referat Organizacyjno - Społeczno - Obywatelski

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Samodzielne stanowisko pracy - Radca prawny

Stanowiska pomocnicze i obsługi: