Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Aktualności

27 grudzień 2018

Informacja

 

Rodziny w których są dzieci do lat 15 (biorące paczki żywnościowe z Banku Żywności) i osoby, które w miesiącach listopad - grudzień uczestniczyły w warsztatach kulinarnych organizowanych przez Bank Żywności w świetlicach wiejskich proszone są o zgłaszanie się do Punktu Socjoterapeutycznego ( budynek w którym znajduję się Apteka oraz Poczta) w dniach 27, 28 i 31.12.2018 po dodatkowe paczki świąteczne przekazane przez Bank Żywności w Suwałkach.

                                             Serdecznie zapraszam - Bożena Kozłowska

21 grudzień 2018

Życzenia Świąteczne

kartkaswiateczna 

        Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele 

        szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie opuszcza Was przez każdy dzień Nowego Roku.

        Świąt pełnych radości, ciepła i niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery,

        a także pomyślności i samych sukcesów w Nowym 2019 Roku.

życzą

Wójt Gminy Trzcianne

Przewodniczący wraz z Radą Gminy

   oraz pracownicy Urzędu Gminy Trzcianne

21 grudzień 2018

Gminne Spotkanie Opłatkowe

W dniu 19 grudnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem odbyło się spotkanie wigilijne na które przybyli mieszkańcy naszej gminy, przedstawiciele Straży Pożarnej, radni powiatowi, Przewodniczący Rady Gminy, radni gminy, sołtysi, przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych. Na scenie zaprezentowały swe umiejętności dzieci uczestniczące w zajęciach nauki gry na instrumentach muzycznych organizowanych przez GOK.

GALERIA ZDJĘĆ

20 grudzień 2018

Informacja

Informacja24grudnia

20 grudzień 2018

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

20 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem, odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Trzcianne wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego w ramach realizacji zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Trzcianne” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Gmina Trzcianne zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 29 369,70 zł, w skład którego weszły:
1) Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5m.

2) Sprzęt do oznakowania terenu akcji.

3) Agregaty prądotwórcze – 3 szt.

4) Latarki akumulatorowe – 6 szt.

Zakupiony sprzęt został przeznaczony czterem jednostkom z terenu Gminy Trzcianne: OSP Trzcianne, OSP Chojnowo, OSP Wyszowate, OSP Zajki.

Przekazanie sprzętu nastąpiło na podstawie podpisanej umowy z przedstawicielami poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz 1% ze środków budżetu gminy.
Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Mońki, realizacji zadań
z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logo Funduszu Sprawiedliwości
i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą "Współfinansowano ze środków Funduszu sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości".

GALERIA ZDJĘĆ

 

14 grudzień 2018

Informacja

13 grudnia 2018 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy Trzcianne, która została przerwana przez Przewodniczącego Rady Gminy Trzcianne Andrzeja Pogorzelskiego przed przystąpieniem do punktu II porządku obrad z powodu opuszczenia obrad sesji przez 6 radnych co spwodowało, iż nie było wystarczającego quorum podejmowania prawomocnych uchwał. Obrady zostaną wznowione w dniu dzisiejszym o godzinie 9:00.

 

      Porządek obrad:

1.         Otwarcie Sesji

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.         Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcianne.

5.         Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
           Gminy Trzcianne.

6.         Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Trzcianne.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Trzcianne.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2018 r.

9.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
           Gminy Trzcianne na lata 2018-2027.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
           odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

11.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

12.       Oświadczenia radnych i Wójta, wolne wnioski.

13.       Zamknięcie sesji.