Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

Szanowni Mieszkańcy! Chciałbym poinformować o istotnych dokonaniach i zamierzeniach Gminy Trzcianne.

Zbliża się do końca budowa drogi Trzcianne - Mońki. Jej realizacja nie byłaby możliwa bez zaangażowania Gminy Trzcianne – z budżetu przeznaczamy 500 000 zł. To z naszej inicjatywy Powiat wrócił do projektu drogi opracowanego w 2009 r. Droga powstanie od wsi Zucielec do granicy Moniek.

Gmina Trzcianne w 2015 roku wykonała inwestycje na łączną kwotę 1 171 664 zł.:

- Przebudowa drogi gminnej Laskowiec-Kleszcze – 579 541 zł.

- Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Zucielec, Chojnowo, Pisanki – 169 513zł.

- Rozszerzenie zakresu odbioru ścieków w Gminie Trzcianne poprzez doposażenie oczyszczalni ścieków w ciągnik i wóz asenizacyjny – 296 381 zł.

- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa – 117 840 zł.

- Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej przebiegającej przez grunty wsi Nowa Wieś i Trzcianne o długości 1500m.” – 84 132,00 zł.

W roku 2016 Gmina Trzcianne :

- zakupiła koparko-ładowarkę marki JCB 3CX za kwotę 153 135,00 zł.

- W roku 2016 planowana jest do wykonania z dotacji z PROW „Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Trzcianne”. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy Kościelnej w Trzciannem.

- Z dotacji z PROW planowane jest jeszcze wykonanie zadań: „Przebudowy drogi gminnej we wsi Szorce na odcinku 1,6 km i „Przebudowa drogi gminnej Trzcianne – Wyszowate na odcinku 4,4 km.

Wartość dotacji na każde z tych zadań wynosić będzie 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Umowy na dofinansowanie zostały podpisane z Urzędem Marszałkowskim.

Kosztorysowa wartość robót wynosi razem 4,7 mln złotych.

Zostały złożone wnioski do Starostwa Powiatowego w Mońkach o położenie nowej nawierzchni asfaltowej w miejscowości Niewiarowo i Milewo z udziałem naszego wkładu po 25 % do realizacji tych dróg.

W latach 2017 - 2018 planowane jest:

- zakup działki przylegającej do Urzędu Gminy o powierzchni 0,62 ha.

- wykonanie rozbudowy stacji uzdatnia wody w Trzciannem wraz z budową studni głębinowej. Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa tych zadań.

- budowa sieci wodociągowej na kolonii wsi Zucielec, Zubole i Chojnowo, kolonia Krynica. Gmina Trzcianne jest w trakcie opracowania projektów budowy wodociągu i wyłonienia projektanta do opracowania dokumentacji projektowej.

- wykonanie „Przebudowy budynku po sali katechetycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach wraz z doposażeniem” i „Przebudowa części budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z doposażeniem”.

- wykonanie rewitalizacji zbiorników retencyjnych we wsiach Krynica i Szorce.

- wykonanie rewitalizacji terenu przyległego do budynku Ośrodka Zdrowia w Trzciannem poprzez budowę garaży wraz z zapleczem socjalnym.

- „Wykonanie scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie Brzeziny, gmina Trzcianne”. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem Monieckim. Planowane jest złożenie wniosku do PROW na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie realizacji tego projektu.

- wymiana chodników we wsi Zucielec i Zubole.

Na bieżąco remontowane są drogi żwirowe na terenie Gminy.

Mam nadzieję, że jest to ambitny plan na miarę możliwości Gminy Trzcianne.

Na dzień 31.12.2014 r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 6 057 426 zł, w tym 1 985 532 zł to kredyty krótkoterminowe.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2015 roku wyniosła 2 587 634 zł, w tym kwota 1 985 532 zł pochodząca z refundacji środków Unii Europejskiej została przeznaczona na spłatę kredytów krótkoterminowych. Ponadto umorzono pożyczkę z WFOŚ w Białymstoku w wysokości 143 948 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 3 325 844 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. Gmina Trzcianne posiada zadłużenie w kwocie 2 967 699 zł.

 

Marek Krzysztof Szydłowski
Wójt Gminy Trzcianne