Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

Zgodnie z uchwałą Nr XI/66/15 Rady Gminy Trzcianne z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od 1 stycznia 2016 r. na obszarze Gminy Trzcianne będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wielkość gospodarstwa domowego

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

selektywne

zmieszane

Przed zmianą

Po zmianie

Zmiana (zł)

Przed zmianą

Po zmianie

Zmiana (zł)

1 osobowe

7 zł

9 zł

2 zł

10 zł

14 zł

4 zł

2 osobowe

14 zł

18 zł

4 zł

20 zł

28 zł

8 zł

3 osobowe

21 zł

27 zł

6 zł

30 zł

42 zł

12 zł

4 osobowe

28 zł

32 zł

4 zł

40 zł

56 zł

16 zł

5 osobowe

35 zł

38 zł

3 zł

50 zł

60 zł

10 zł

6 osobowe

42 zł

45 zł

3 zł

60 zł

65 zł

5 zł

7 osobowe

49 zł

45 zł

-4 zł

70 zł

65 zł

-5 zł

8 osobowe

56 zł

45 zł

-11 zł

80 zł

65 zł

-15 zł

9 osobowe

63 zł

45 zł

-18 zł

90 zł

65 zł

-25 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi przychód gminy, który w całości ma pokryć wydatki wiązane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcianne. Obecnie z budżetu Gminy Trzcianne miesięcznie dokładanie jest 3500 zł do „opłaty śmieciowej”. Zmiana wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest koniecznością zrównoważenia dochodów i wydatków.

W listopadzie 2015 r. został wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca – Firma MPO Białystok, z którym zawarta została umowa na kwotę 125 712 zł brutto.

Ponadto z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywany jest koszt zagospodarowania odpadów w RIPOK-u. Koszt zagospodarowania 1 tony odpadów to 316zł brutto. Miesięcznie do RIPOK-u trafia ponad 40 ton odpadów a nawet jak miało to miejsce w miesiącu – kwiecień 2015 ponad 50 ton.

Dodatkowo po sygnalizacji ze strony części mieszkańców gminy, wprowadzono dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje 5 osób, 6 i więcej osób preferencyjne stawki opłaty. W związku czym konieczna była zmiana sposobu naliczania opłaty nie od liczby mieszkańców i stawki opłaty tylko od wielkości gospodarstwa domowego.

W związku z powyższym dokonano nowej kalkulacji stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o koszty administracyjne, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów.

Informuję się że, właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski


Kalkulator opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wybierz sposób gromadzenia odpadów: zmieszane selektywne

Ilczba osób w rodzinie:
przed zmianąpo zmianieróżnica