Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

XI Sesja Rady Gminy

W dniu 24 listopada 2015r. odbyła się XI Sesja Rady Gminy Trzcianne. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 • przystąpienia Gminy Trzcianne do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański”;
 • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 • ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 • wzoru deklaracjiwysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • terminu, częstotliwościtrybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • szczegółowego sposobuzakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 • zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2015r.