Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

XXVIII Sesja Rady Gminy

W dniu 13 czerwca 2012r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Trzcianne. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok;
 • udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2013-2020;
 • zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2013 rok;
 • określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcianne;
 • upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
 • określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2013r.
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości Skarbu Państwa;
 • Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcianne w 2013 roku;