Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

VIII Sesja Rady Gminy Trzcianne

W dniu 14 czerwca 2011r na Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem odbyła się  VIII Sesja Rady Gminy Trzcianne.

 

Radni podjęli uchwały w sprawie:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok;
 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzcianne;
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy;
 • zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2011 rok;
 • ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Trzcianne oraz ustalenia granic ich  obwodów;
 • ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. „Remont chodników w miejscowościach Trzcianne, (ul. 3 Maja), Zucielec i Zubole;
 • przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza;
 • przystąpienia Gminy Trzcianne do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym;
 • powierzenia Spółce pod firmą:BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Trzcianne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;
 • uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski;

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok;

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzcianne;

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy;

zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2011 rok;

ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Trzcianne oraz ustalenia granic ich obwodów;

ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne;

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. „Remont chodników w miejscowościach Trzcianne, (ul. 3 Maja), Zucielec i Zubole;

przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza;

przystąpienia Gminy Trzcianne do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym;

powierzenia Spółce pod firmą:BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Trzcianne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;

uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski;