Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

CZYSTA WIEŚ – WSPÓLNA SPRAWA – WIOSENNE PORZĄDKI 2010

Rozumując konieczność propagowania wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach jego ochrony, Wójt Gminy Trzcianne zaprosił młodzież, jak również wszystkich mieszkańców Gminy Trzcianne do podjęcia aktywnych działań w obronie coraz bardziej zdewastowanego środowiska, które nas otacza.

Na zadanie Czysta wieś wspólna sprawa wiosenne porządki 2010, złożyły się następujące działania:

 1. Selektywna zbiórka surowców wtórnych, prowadzona przez dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół na terenie Gminy Trzcianne. Uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Trzcianne, jeszcze jesienią, zostali poinformowani o selektywnej zbiórce surowców wtórnych i ustalonej punktacji za zebrane surowce. Wszyscy chętni nie po raz pierwszy z wielkim zaangażowaniem, przystąpili do akcji segregowania odpadów.

 2. Turniej wiedzy ekologicznej – „Cietrzew nasz latający, mały przyjaciel”

  Celem turnieju jest podniesienie poziomu świadomości na tematy przyrodnicze, jak również uwrażliwienie uczniów na konieczność ochrony środowiska i dbałości o przyrodę.

 3. Ustawienie 6 sztuk tablic na placach szkół z terenu Gminy Trzcianne pod plakaty i hasła ekologiczne.

 4. Przegląd wsi z terenu Gminy Trzcianne pod względem estetyki i spełniania wymogów czystości. Działanie miało na celu przeprowadzenie przeglądu wsi z terenu Gminy Trzcianne pod względem estetyki i spełniania wymogów czystości. Wójt Gminy Trzcianne zobowiązał dwóch swoich pracowników do dokonania oceny wsi i przyznania obiektywnej punktacji. Największa liczba punktów to najestetyczniej wyglądające trzy wsie z terenu Gminy Trzcianne.

   

Zadanie „Czysta wieś – wspólna sprawa – wiosenne porządki 2010” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Białymstoku.