Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

25 kwietnia 2018 r., pomiędzy Gminą Trzcianne a wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu nieograniczonego zostały podpisane umowy na wykonanie inwestycji pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne” . Zadanie zostało podzielone na trzy części:
Część Nr 1 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne.
Część Nr 2 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego.
Część Nr 3 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne.
Projekt "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne" współfinansowany jest w ramach programu "Gospodarka wodno-ściekowa" poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem operacji jest poprawa życia mieszkańców gminy Trzcianne poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Trzciannem wraz z budową otworu studziennego, budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne i przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Niewiarowo. Wartość brutto projektu wynosi 1 323 824,01 zł. (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery złotych 01/100). Wysokość przyznanej pomocy wynosi 605 746 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.